Avís legal i condicions d’ús

 

INFORMACIÓ LEGAL

Anoiadis S.L, amb domicili a Igualada, a l’Avinguda d’Europa, 20 al polígon Industrial Les Comes, amb CIF B66263435, amb el telèfon 93.803.03.49 i el mail de contacte info@dispoch.com, és titular del portal www.dispoch.com i posa aquest portal a disposició dels usuaris d’Internet, amb el fi de proporcionar informació sobre els productes, així com permetre la compra dels productes oferts  per Anoiadis S.L a través del portal.

L’accés a la pàgina web es gratuït, amb excepció dels serveis que s’assenyalen expressament als que podrà accedir d’acord amb les respectives condicions particulars segons s’expressin, a les que es recullen els preus del producte o servei, indicant si s’inclouen o no els impostos aplicables, i en el seu cas, les despeses d’enviament.

Anoiadis S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o lícit de la informació facilitada a través de les seva pàgina, no assumeix cap responsabilitat per falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquin a la pàgina web de la que és titular Anoiadis S.L

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I ACCÉS AL PORTAL

Mitjançant les presents condicions general d’ús del portal, Anoiadis S.L regula l’accés a aquesta pàgina web i la seva posada a disposició d’informació que es troba a la mateixa, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

L’usuari està obligat a no fer ús del lloc web ni la informació oferida en el mateix per la realització d’activitats contraries a les lleis, a la moral, l’ordre públic i, en general a fer ús conforme de les presents condicions d’ús. Tots dos, accés i informació, és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que pugui responsabilitzar a Anoiadis S.L dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se en base a les presents Condicions Generals.

L’ús del portal web, així com de la informació continguda en el mateix és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici de que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se Anoiadis S.L a publicar les noves condicions d’ús a la web en el menor temps possible.

Anoiadis S.L no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts, posant la major diligencia en què els mateixos no es produeixen.

Anoiadis S.L es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

L’accés i l’ús de determinats continguts i serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixements de l’usuari i segons els casos, substituiran, complementaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i ús d’aquests continguts i serveis implicaran plena adhesió a les condicions particulars que els regulin, quedant aquestes condicions particulars automàticament incorporades a les presents Condicions Generals.

En cas de contradicció entre les Condicions Generals i Particulars, prevaldran les Condicions Particulars respecte a termes incompatibles i únicament respecte als continguts i serveis sotmesos a aquesta específica regulació.

POLITICA DE VENTA I CANCEL·LACIÓ/DEVOLUCIÓ

Pagament.
El pagament es podrà efectuar a través de la nostra web amb targeta, o bé contra reemborsament a l’entrega amb visa o efectiu.

Transport i condicions.
La comanda mínima serà de 20€ i les despeses de transport de 2.20€+ iva.

Preus.
El preus dels nostres productes ja tenen els impostos inclosos al preu detallat.

Cancel·lació de la comanda
Per cancel·lar la teva comanda envia un what’s up o truca al: 618.980.828 amb el teu número de comanda per tal de facilitar la cancel·lació.

Devolucions.
Es podrà efectuar la devolució dintre de 14 dies naturals des del moment de l’entrega a domicili.

Condicions:
La reclamació es farà via mail a: administracio@dispoch.com, detallant la data d’entrega, el número de factura, l’article i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució NO es per un article en mal estat, el producte haurà de conservar l’embalatge original i en el mateix estat en el que es va entregar.

Si el motiu de la devolució és per un producte en mal estat, o es un error d’entrega, us recollirem el producte i es farà l’abonament íntegre del producte no consumit o bé tindrà la reposició del mateix.

Si el motiu perquè no vols el producte és per raons alienes a nosaltres, farem la recollida i l’abonament del producte menys les despeses de port (2.20€+iva). En aquest cas també podries portar el gènere a retornar a les nostres instal·lacions i gestionarem l’abonament al moment.

POLITICA DE ENTREGA DE MERCADERIA

Empresa de transport
El transport va a càrrec de la pròpia empresa Anoiadis S.L amb domicili Avinguda Europa, 20 d’Igualada(08700) Barcelona.

Terminis de lliurament
El termini de lliurament serà de 4 hores, una vegada finalitzada la comanda, el lliurament es podrà realitzar dintre de la primera franja horària disponible.

A l’apartat d’observacions ens podrà deixar la informació que consideri important per fer l’entrega.

Zona d’enviaments
La nostra zona de distribució és a tota la comarca de l’Anoia.

El servei de distribució dintre de la conca d’ Òdena (Vilanova, Òdena, Igualada i Montbui) es farà a diari amb les franges horàries establertes. Fora d’aquesta zona els dies d’entrega seran els següents:

Dimarts tarda: La Pobla de Claramunt/Carme.
Dimecres matí: El Bruc/Sant Joan de Mediona/La Font Del Bosc/La Llacuna/Rofes
Dimecres tarda: Capellades
Dijous matí: Calaf/Copons.
Divendres tarda: Capellades.

Si hi ha una població no anomenada a la ruta, si us plau,  demaneu  informació al 615.980.828 i l’informarem del dia que li podem portar.

Despeses d’enviament
La comanda mínima serà de 20€ i les despeses de transport de 2.20€+ iva.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

A títol merament enunciatiu, l’usuari s’obliga a:

-Proporcionar de manera veraç les dades facilitades i mantenir-les actualitzades.

-Fer ús del portal per a finalitats lícites i de legalitat vigent i no prohibides,que no infringeixin la llei ni sigui lesiu per Anoiadis S.L, ni per qualsevol tercer.

-No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts o missatges en general de  qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència i  a la discriminació de qualsevol forma, i en general a la normativa vigent.

-No difondre, emmagatzemar o introduir mitjançant el portal cap programa d’ordinador, virus, dades, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre dispositiu que sigui susceptible de causar danys al portal o a qualsevol sistema, equip d’Anoiadis S.L, de qualsevol proveïdor d’Anoiadis S.L o de qualsevol tercer.

-A guardar correctament el nom d’usuari i contrasenya, no cedir l’ús ni a permetre l’accés a  tercers, assumint la responsabilitat per danys i perjudicis que derivin de l’ús indegut dels mateixos.

L’usuari es compromet a comunicar a Anoiadis S.L qualsevol risc d’accés a nom de l’usuari i/o contrasenya, per part de tercers.

-No fer ús del contingut del portal per remetre publicitat, enviar missatges amb una finalitat comercial, ni per emmagatzemar dades personals a tercers.

-No fer ús d’identitats falses, ni suplantar identitats d’altres en l’ús del portal.

-No destruir, manipular o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Anoiadis S.L, dels seus proveïdors o de tercers.

-No vincular  el portal d’Anoiadis S.L amb qualsevol altra web sense prèvia autorització.

-Una vegada registrat l’usuari al portal Anoiadis S.L se li proporcionarà els codis identificatius i les claus necessàries per poder operar al portal. Els codis identificatius i les claus d’accés proporcionades per Anoiadis S.L tenen caràcter personal e intransferible, sent obligació de l’usuari registrat comunicar a Anoiadis S.L els eventuals  canvis que es produeixin en les seves dades personals.

Serà responsabilitat de l’usuari registrat la custodia dels codis i les claus sent l’únic responsable de l’elecció, sostracció o ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i les conseqüències que això pugui comportar.

L’usuari es pot donar de baixa comunicant a info@dispoch.com sense que aquesta baixa tingui caràcter retroactiu.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL E INTELECTUAL

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual d’Anoiadis S.L i de qualsevol altre tercer. Tots els continguts que es mostren al portal estan subjectes a propietat industrial i/o intel·lectual d’Anoiadis S.L o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Anoiadis S.L no es responsabilitza de possibles errors al contingut del portal. Els serveis oferts o no sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l’usuari sense cap contrapartida e únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes, per tant sobre aquests serveis Anoiadis S.L podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ.

Així mateix, Anoiadis S.L no garanteix la responsabilitat i continuïtat del portal pel que fa el seu funcionament, excloent de qualsevol responsabilitat a Anoiadis S.L en cas de danys i perjudicis soferts per l’usuari que es puguin derivar de la falta de responsabilitat i continuïtat del portal i dels seus serveis.

Aquestes condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a traves del portal com a la prestació dels serveis oferts al portal, per tant, regiran en tot moment, tant per la simple navegació del portal com per l’adquisició dels bens i/o la prestació dels serveis al marc del portal, si bé aquestes últimes activitats es sotmetran addicionalment, tant a les Condicions Generals d’ús, com a les Condicions Generals de Contractació i les condicions particulars que, en el seu cas poguessin existir.

És responsabilitat de cada usuari adoptar les mesures tècniques correctes per controlar els riscos a través de les xarxes obertes. Anoiadis S.L no es fa responsable dels possibles perjudicis derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu:

1- Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions al funcionament operatiu del sistema als aparells o equips dels usuaris, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o navegació per el sistema.

2- Endarrerriments o bloquejos en l’ús a causa per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

3- Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

4 -Impossibilitat de prestar servei o permetre l’accés per causes no imputables a Anoiadis S.L, degudes al usuari, a tercers o a suposats de causa major.

5- La privacitat i seguretat en l’ús de la pàgina web per part de l’usuari i/o accés no consentit a tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ I FUR

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competent els Jutjats i Tribunals de Barcelona als que l’usuari es sotmet expressament.